VI ÄR EN DEL AV  akutgruppen  | 0521-20 55 85

hlr-instruktörsutbildning
instruktor-hlrutbildning-d-hlr

PROFESSIONELLA INSTRUKTÖRSUTBILDNINGAR

Vi utbildar HLR-instruktörer

Låt oss utbilda dig eller dina medarbetare till HLR-instruktör alternativt Första hjälpen-instruktör. Vi lär ut pedagogiken, tekniken och delar med oss av vår långa praktiska erfarenhet så att utbildningen blir den bästa i sitt slag. Efter avslutad kurs är ni redo att föra kunskapen vidare - och rädda liv!

Alla våra utbildningar erbjuder:

  • Rutinerad huvudinstruktör med lång erfarenhet som specialistsjuksköterska på ambulansen
  • Väl genomtänkta och beprövade övningar 
  • Exempel från verkligheten
  • Öva på modern utrustning

Vi erbjuder ett flertal olika utbildningar antingen som öppna instruktörskurser i Stockholm-Arlanda, Göteborg, Malmö, på vårt kontor i Vänersborg eller på distans via Zoom. Dessutom tar vi uppdragsutbildningar över hela landet. 

Repetition för gamla / befintliga HLR-instruktörer

zoom logo

NYHET!! Nu även på distans. Kursen hålls live via Zoom, där du medverkar via bild och ljud genom din egna dator och en egen HLR-docka. Vårt koncept för instruktörsutbildning på distans har varit mycket lyckat och uppskattat! 

Vi inkluderar fri support för kursdeltagare efter avslutad kurs samt rabatt på utrustning.

 

Välkommen att boka en instruktörsutbildning!

 Foto-14

Mikael Lundgren
Ambulanssjuksköterska & Huvudinstruktör

Öppna kurser - du kan boka din plats redan idag

Anmäl dig till en kurs nedan genom att klicka på "anmäl". Du kommer då till vår butik där du anmäler dig genom att köpa kursen som vilken annan vara som helst.

Betalning sker sedan via faktura. 

"Leveransadress" är dit vi ska skicka inbjudan och kursbok (normalt är hemadressen säkrare då utskick ibland har försvunnit när vi skickat till jobbadressen).

Vill du ha mer information så skicka ett email till info@akutgruppen.se. Det går också bra att ringa på telefon 0521-20 55 85. Alla anmälningar görs dock genom att klicka på "anmäl", alltså via vår webbutik. 

 

Sveriges Bästa HLR-instruktörsutbildning?

Hos Instruktörsakademien får du en utbildning av högsta kvalitet, där vi använder oss av påkostad träningsutrustning. Jämför inte bara priser utan också vad det är för utbildning du bokar in dig på! Vi låter dig öva och finslipa på tekniken med modern, elektronisk QCPR-docka, ActFast Övningsväst samt också testa lite olika fabrikat av dockor. (Det finns utbildare som ENBART låter instruktörseleverna träna med billiga, uppblåsbara minianne-dockor. Så jobbar inte vi!)

Självklart utbildar vi alltid enligt de senaste riktlinjerna från Svenska HLR-rådet, och registrerar alla godkända deltagare i deras instruktörsregister. Välkommen till något av våra kurstillfällen. Nytt är att vi lägger vissa kurstillfällen i vår nya egna utbildningslokal i Vänersborg, istället för Göteborg. Det är mkt enkelt att ta sig med t ex tåg till oss från Gbg. 

HLR

DISTANS

 

tors 19/11 (2022) | ANMÄL

Vänersborg

 

fre 23/9 (2022) | ANMÄL

D-HLR

Inga planerade kurstillfällen

Barn-HLR

DISTANS

 

mån 5/12 (2022) | ANMÄL

Vänersborg

 

tors 16/3 (2023) | ANMÄL

Första hjälpen

Vänersborg

 

mån 7/11 (2022) | ANMÄL

Mer information

För arbetsgivare

Alla arbetsplatser med fler än några få anställda bör ha en eller flera egna HLR-instruktörer. Dessa instruktörer i hjärt-lungräddning eller första-hjälpen kan sedan se till att de övriga upprätthåller de HLR-kunskaper de fått av en professionell HLR-instruktör. När ny personal anställs blir det också enkelt för arbetsgivaren att snabbt se till att även dessa får utbildning i hjärt-lungräddning och kanske övrig första-hjälpen av arbetsplatsens egna HLR-instruktörer.

Som arbetsgivare kan du välja att låta ett professionellt utbildningsföretag (som oss) utbilda era anställda i hjärt-lungräddning / HLR och första-hjälpen. För att sedan upprätthålla dessa kunskaper är det värdefullt om ni efteråt låter oss utbilda några i er personalgrupp till instruktörer. Dessa HLR-instruktörer kan sedan genomföra repetitionsutbildningar för de övriga, samt nyutbilda ny personal.

Vill ni att era HLR-instruktörer även ska kunna undervisa i övrig första-hjälpen, föreslår vi att de går vår HLR-instruktörsutbildningmed tillägg av Första-hjälpen. Utbildningen är en intensiv heldagsutbildning. På utbildningsdagen ska varje deltagare vara väl inläst på kursboken. Denna bok ingår i kurspriset, och skickas till deltagarna i god tid innan utbildningsdagen. Väljer ni tilläggsdelen med övrig första-hjälpen tillkommer ytterligare en kursbok.

Självklart kan ni också välja att låta utbilda några egna HLR-instruktörer direkt, för att sedan låta dessa ansvara för hela utbildningsinsatsen för resten av personalen. Detta blir ofta ett mer ekonomiskt alternativ. Kom dock ihåg att en de kurser som leds av en professionell instruktör ofta håller en snäppet högre kvalitet.

Förutom de öppna utbildningarna i Stockholm, Göteborg och Malmö, tar vi också uppdragsutbildningar ute hos kunder i hela Sverige. Den HLR-instruktörsutbildning du får hos Instruktörsakademien gör dig eller din personal till trygga och självsäkra instruktörer.

För deltagare

Under HLR-instruktörskursen kommer varje deltagare få en gedigen utbildning i grundläggande hjärt-lungräddning. Det krävs därför inga förkunskaper i HLR eller annan sjukvård. Vidare får deltagarna lära sig pedagogiken för att på egen hand utbilda i hjärt-lungräddning. Kunskaper om utbildningsmaterial och skötsel av dessa ingår också. Varje deltagare får innan kursen tillsänt sig en instruktörsbok, och efter godkänd kurs registreras deltagaren som HLR-instruktör hos Svenska rådet för HLR.

I kursen ingår även tilläggsdelen med en introduktion till användandet av en AED-hjärtstartare (defibrillator) (gäller vuxen-kursen).

Som elev hos Instruktörsakademien blir du en säker och trygg instruktör, med självförtroende nog för att på egen hand kunna utbilda kollegor och kunder i hjärt-lungräddning alternativt övrig första-hjälpen, oavsett om du utbildar dig till instruktör i vuxen-hlr eller barn-hlr eller första-hjälpen.
Vi utbildar instruktörer i Stockholm, Göteborg och Malmö (Skåne). Även övriga delar av landet vid uppdragsutbildningar.

Har du en hlr-instruktörsutbildning sedan tidigare? Då är du välkommen till en repetitionsutbildning hos oss. Här får vi också tillfälle att fördjupa oss ytterligare i ämnet. Är du en enfaren HLR-instruktör kan du vidareutbilda dig till huvudinstruktör i hjärt-lungräddning hos oss.

Om våra utbildare

Mikael Lundgren, huvudinstruktör i HLR (vuxen, barn, dhlr, shlr samt första hjälpen) tillika specialistsjuksköterska inom ambulanssjukvården, ställer höga krav på deltagarna under HLR-instruktörskursen. Dessa kommer sedan att vara fullt kompetenta att på egen hand hålla egna HLR-kurser, eventuellt också kompletterat med lite övrig första hjälpen. 

Vi har alltid med oss utrustning av hög kvalitet, där deltagarna får finslipa på sin teknik med moderna elektroniska HLR-dockor.

Att vara HLR-instruktör eller Första hjälpen-instruktör

Som instruktör i hjärt-lungräddning / HLR alternativt också i första hjälpen, krävs det självklart att man själv är duktig på att utföra teknikerna. Men lika viktigt är det att man också har förmågan att lära ut. Har man egna erfarenheter av att utföra HLR kan man lägga till en mer verklighetsbaserad aspekt på det hela. Som hlr-instruktör måste man givetvis inte ha sitt ursprung i ambulans- eller övrig sjukvård alt räddningstjänst, men det är en fördel. När du får din utbildning hos Instruktörsakademien är huvudinstruktören en erfaren specialistsjuksköterska från ambulanssjukvården. För dig som själv inte har denna bakgrund kan det vara extra värdefullt att få en mer verklighetsbaserad bild av hlr och första-hjälpen hos oss.

Anmäl dig redan idag till en kurs på ort som passar dig, och få en spännande och givande hlr-instruktörsutbildning i Stockholm, Göteborg eller Malmö.

En merit

Letar du efter ett nytt arbete? Det är en bra merit att kunna visa att du är hlr-instruktör i din ansökan, eftersom arbetsgivaren då givetvis ser att dina kunskaper kan komma dem tillgodo. Istället för att då köpa utbildningar, kan du utbilda dina blivande kollegor. Detta är väl värt att påtala för den arbetsgivare som du söker anställning hos. Att gå en hlr-instruktörsutbildning hos oss kan med andra ord vara en bra investering i dig själv. Har du redan en anställning kan dessa kunskaper istället användas i en framtida löneförhandling.

HLR-kunskaper är viktiga, och nu kan du bidra till att sprida dessa kunskaper i samhället. Välkommen till en hlr-instruktörsutbildning hos oss.

Att lära ut hur hjärtstartare fungerar

I en normal grundkurs ingår det att man ska lära ut hur man använder en hjärtstartare. För de arbetsplatser som köper en egen hjärtstartare, bör ett antal nyckelpersoner gå en fördjupningskurs i användandet av hjärtstartare. Denna fördjupningskurs heter D-HLR, och hos Instruktörsakademien kan du bli instruktör även i D-HLR. För att kunna gå denna instruktörsutbildning krävs att du redan är registrerad instruktör i Vuxen-HLR. Oftast ligger dessa två kursdagar ihop för att förenkla för dig som reser långt.

 

För skolor

Förskolor och skolor bör lämpligen ha några egna instruktörer i Barn-HLR, för att kunna hålla sina kollegor uppdaterade med regelbunden träning. Lärare i grundskola, främst idrottslärare, ska kunna lära ut HLR och första hjälpen till eleverna (högstadiet). Ett särskilt program för detta finns tillgängligt. Krav är att vara certifierad instruktör i Vuxen-HLR, gärna också i Första hjälpen.